Cliënt

Een ergotherapeut helpt u activiteiten uit uw dagelijks leven weer zo zelfstandig mogelijk uit te voeren.

De ergotherapeut richt zich op praktische dagelijkse handelingen, zoals het uitvoeren van huishoudelijke taken, het verplaatsen zowel binnen als buitenshuis, uitvoeren van de zelfverzorging, hobby's en werk. De ergotherapeut komt bij u aan huis, om de problemen die u ervaart te kunnen beoordelen in uw eigen woonomgeving.

Soms zijn er belemmeringen in de woning, er zal dan advies gegeven en/of aanvragen gedaan worden bij de gemeente om de woning zo veilig mogelijk te maken. Ook bij de aanvraag van andere voorzieningen kan de ergotherapeut u begeleiden. U kunt onder andere denken aan een trippelwerkstoel, een aangepaste stoel, een rolstoel, een scootmobiel en huishoudelijke hulp.

Intake
Nadat in een eerste gesprek duidelijk is geworden wat uw vragen en/of problemen zijn, zoekt de ergotherapeut naar oplossingen voor uw handelingsproblemen. Dit kan bijvoorbeeld door het opnieuw of anders aanleren van activiteiten, het leren verdelen van uw energie over de dag, maar ook door het adviseren van hulpmiddelen en woningaanpassingen.
Ook kan de ergotherapeut (mantel)zorgers advies en instructie geven.

Eerste afspraak
Voor een eerste afspraak kunt contact opnemen per telefoon of per email. Wanneer de arts de verwijzing direct doorstuurt, wordt er binnen 2 werkdagen contact opgenomen. Het streven is dat u binnen 1 week de eerste afspraak kunt maken.

Vergoeding
Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie (EEE) is opgenomen in de basisverzekering. Per kalenderjaar heeft u recht op 10 uur ergotherapie. Enkele zorgverzekeraars hebben in hun aanvullende pakket extra ergotherapie-uren opgenomen. Wij verwijzen u hiervoor naar uw polisvoorwaarden. Ergotherapie Aardenhout heeft overeenkomsten gesloten met alle landelijk zorgverzekeraars.

Verwijzing
Voor vergoeding van de behandeling(en) heeft geen verwijzing meer nodig van een (huis)arts of specialist. Indien uw situatie complex is, kan het handig zijn om wel een verwijzing te vragen aan uw behandeld arts/specialist.  Indien uw arts niet beschikt over een verwijsformulier dan kan het formulier hier gedownload worden.

Directe toegankelijkheid
Het is mogelijk dat de ergotherapeut de behandeling kan starten middels 'Directe toegankelijkheid'. Dat wil zeggen dat u geen verwijzing nodig heeft van een arts of specialist. Klik hier voor meer informatie.

Openingstijden

Op afspraak : 
Maandag 08.30 - 17.00
Dinsdag 08.30 - 17.00
Woensdag Gesloten
Donderdag 08.30 - 17.00
Vrijdag 08.30 - 14.00

Privacy Statement


Contact

Churchillsingel 400
3137 XB Vlaardingen
Telefoon : 06-18324519

info@ergotherapie-aardenhout.nl