Ergotherapie ontzorgt

De ergotherapeut behandelt en adviseert clienten met verschillende ziektebeelden. De behandelingen kunnen bestaan uit:

Inzet van hulpmiddelen

De ergotherapeut bekijkt uw handelingsproblemen binnen uw eigen omgeving. Soms wordt er een hulpmiddel geadviseerd om zelfstandiger te kunnen zijn. U kunt denken aan een scootmobiel, een trippelwerkstoel, een sokaantrekker, aangepast bestek, maar ook woningaanpassingen kunnen worden geadviseerd. De ergotherapeut begeleidt u ook in de aanvraag naar de gemeente (het ROG).

Fietsvoorzieningen

Als fietsen niet meer lukt als gevolg van een aandoening kan de ergotherapeut u helpen naar het zoeken van oplossingen. Oplossingen in de vorm van aanpassingen op de fiets of een ander type fiets (bijvoorbeeld een loopfiets of driewielfiets). Ook wordt u begeleid bij het doen van een aanvraag bij de gemeente (ROG), als u dit wenst.

Armhandfunctietraining

Wanneer er als gevolg van een aandoening (bijvoorbeeldd CVA of artrose) sprake is van een verminderde handfunctie, kan de ergotherapeut testen uitvoeren en een oefenprogramma voor u opstellen. Ook wordt u tussentijds opnieuw getest om te bekijken of er vooruitgang heeft plaatsgevonden. Ook werkt de ergotherapeut samen met de orthopedisch instrumentmaker zodat beoordeeld kan worden of een spalk mogelijk meerwaarde heeft voor de handfunctie. 

Scootmobieltraining

Wanneer er een scootmobiel wordt verstrekt vanuit de gemeente wordt er soms geadviseerd om scootmobiellessen te volgen. Hiervoor kunt u ook contact opnemen met de ergotherapeut. Ook als u zelf een scootmobiel wilt kopen of gekocht heeft en graag nog wat lessen wilt  in uw eigen omgeving.

Behandeling van overbelastingsklachten

Bij verschillende ziektebeelden kan er sprake zijn van overbelastingsklachten. Door middel van een activiteitenweger krijgt u meer inzicht in welke activiteiten u energie kosten en welke u energie opleveren. Met als uiteindelijke doel dat u meer energie over heeft.

Decubituszorg

Via de huisarts of wondverpleegkundige komen er ook regelmatig vragen om de juiste voorzieningen, passend bij de ernst van de huidbeschadiging, te adviseren. De ergotherapeut draagt zorg voor het lenen van het hulpmiddel en begeleid een aanvraag voor de langdurige verstrekking.

Cognitieve training

Wanneer iemand een hersenbeschadiging heeft opgelopen, bijvoorbeeld een CVA, dan is het mogelijk dat de ergotherapeut de activiteiten die u gewend was uit te voeren weer opnieuw aanleert. Veel mensen hebben problemen binnen de aandacht en het geheugen. Soms lukt het ook niet goed meer een handelingsplan te maken. Ook hierbij kan de ergotherapeut u helpen.

Specialisaties

- COPD en andere longklachten
- CVA en alle overige niet aangeboren    
  hersenletsels
- Ziekte van Parkinson
- Kwetsbare oudere (vallen, mobiliteit,    
  visuele beperkingen, multimorbiditeit)
- Dementie en advies aan mantelzorger
- Werkplekadvies

Aangesloten bij Parkinsonnet

Uw behandelend ergotherapeut is aangesloten bij Parkinsonnet. Dit betekent dat er een specifieke scholing is gevolgd om de zorg zo optimaal mogelijk te kunnen bieden. Daarnaast zijn er contacten met andere disciplines in de regio zodat afstemming van behandeldoelen en overleg mogelijk is. Steeds meer zorgverzekeraars stellen als eis aan volledige vergoeding dat een therapeut aangesloten is bij Parkinsonnet.

Openingstijden

Op afspraak : 
Maandag 08.30 - 17.00
Dinsdag 08.30 - 17.00
Woensdag Gesloten
Donderdag 08.30 - 17.00
Vrijdag 08.30 - 14.00

Privacy Statement


Contact

Churchillsingel 400
3137 XB Vlaardingen
Telefoon : 06-18324519

info@ergotherapie-aardenhout.nl